Cześć! To jest sklep online Fundacji Palma.

Myśl globalnie, wspieraj lokalnie!

Regulamin wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA

NOWE IDZIE OD MORZA 2022– KONCERTY W TEATRZE LEŚNYM

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które nabyły karnet na cykl koncertów lub pojedynczy koncert poprzez stronę sklep.fpalma.pl na platformie Shoper, które mają odbyć się w dniach 4 sierpnia, 11 sierpnia i 18 sierpnia 2022 (zwane dalej Wydarzeniem).
 2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas Wydarzenia (w tym przestrzegania wytycznych przeciwepidemicznych).
 3. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:
 • Teren Wydarzenia – miejsce wydzielone przez Organizatora na organizację Wydarzenia, zlokalizowane w Teatrze Leśnym przy ulicy Jaśkowa Dolina 45 w Gdańsku – Wrzeszczu;
 • Organizator Wydarzenia – Fundacja Palma;
 • Uczestnik Wydarzenia – osoba obecna na Wydarzeniu;
 • Bilet – dokument w formie elektronicznej lub papierowej, uprawniający do wstępu na Imprezę w terminie oraz miejscu określonym przez Organizatora.

II Nabywanie biletów

 1. Nabycie biletu na Wydarzenie następuje poprzez zakup na stronie sklep.fpalma.pl oraz otrzymanie poprzez e-mail Biletu z kodem kreskowym, który należy okazać przed wejściem na teren koncertu.
 2. Kod kreskowy widoczny na bilecie może zostać zeskanowany wyłącznie jeden raz i pozwala na jedno wejście na teren wydarzenia.
 3. Nieautoryzowane kopiowanie lub sprzedaż Biletu może uniemożliwić wstęp na wydarzenie.
 4. Organizator nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie niedogodności spowodowane przez nieautoryzowane powielanie Biletu.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące biletów wstępu lub innych dokumentów uprawniających do wstępu na Wydarzenie, Uczestnik powinien zgłaszać Organizatorowi Wydarzenia.
 6. Zakupione bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi. Jest to możliwe jedynie w przypadku odwołania lub zmiany w sposób znaczący czasu i miejsca wydarzenia. W przypadku zwrotów w takiej sytuacji prosimy o kontakt: info@fpalma.pl (Przepis art. 38 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014)

III Prawa i obowiązki uczestników imprezy

 1. Wstęp na Wydarzenie jest biletowany.
 2. Wstęp na Wydarzenie następuje po zeskanowaniu kodu kreskowego na bilecie.
 3. Jeden bilet można wykorzystać tylko jedna osoba.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 5. Uczestnicy Wydarzenia są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów oraz poleceń organizatorów.
 6. Uczestnicy Wydarzenia, biorąc w nim udział wyrażają zgodę na uwiecznienie swojego wizerunku na zdjęciach grupowych z Wydarzenia.

IV Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy w czasie jej trwania

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Wydarzenia:
  1. Środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  2. Napojów alkoholowych;
  3. Broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet i innych;
  4. Innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;
  5. Pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania;
  6. Szklanych butelek i metalowych puszek;
  7. Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych;
  8. Instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów.
 2. Uczestnikom Wydarzenia zabrania się:
  1. Przebywania w strefach wyłączonych dla Uczestników;
  2. Blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych;
  3. Rzucania jakimikolwiek przedmiotami, używania wulgarnego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób, eksponowania napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób;
  4. Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac;
  5. Pisania, rysowania lub malowania na ścianach i urządzeniach oraz ich oklejania jakimikolwiek drukami;
  6. Wprowadzana zwierząt;
  7. Zaśmiecania terenu;
  8. Pozostawiania bez opieki bagażu oraz innych przedmiotów;
  9. Nagrywania Wydarzenia.
 3. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do stosowania się do komunikatów Organizatora Wydarzenia.
 4. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie Wydarzenia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Do rzeczy znalezionych na terenie Wydarzenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz kodeksu cywilnego.
 5. Na Wydarzenie mogą nie zostać wpuszczone osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jeżeli stanowią zagrożenie dla siebie i innych Uczestników Wydarzenia.
 6. Osoby wchodzące na teren Wydarzenia mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości wnoszonych rzeczy lub bagażu pod rygorem odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Wydarzenia.

V Postanowienia końcowe

 1. Podczas Wydarzenia Organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów programu artystycznego Wydarzenia w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w Wydarzeniu. Wchodząc na teren Wydarzenia, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji Wydarzenia i działalności Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 • na stronie internetowej Organizatora: sklep.fpalma.pl
 • w punkcie informacyjnym na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania oraz przed wejściem na teren Wydarzenia.
 1. Nabycie Biletu na Wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 2. Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.